Citytrip Sofia

Het voordeel van studeren is dat je tentamens hebt, want wanneer je tentamens hebt betekend dat ook dat er vaak herkansingsweken zijn voor deze tentamens. Dit heeft weer als voordeel dat wanneer je al jou tentamens in een keer haalt je een weekje vrij hebt. In deze situatie zaten mijn broertje en ik, wat ons […]